7 การคาดการณ์สำหรับ RPA และ AI ที่จะเกิดขึ้นในปี 2020

ผู้เผยแพร่นวัตกรรมองค์กรของ UIPath ชื่อ Guy Kirkwood  ได้ทำการคาดการณ์ 7 สิ่งที่เกี่ยวกับความก้าวหน้าของ RPA และ AI ว่าในปี 2020 จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เพราะ RPA จะเติบโตขึ้นมาก อัตราการเติบโตของ RPA จะยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากถูกกระตุ้นด้วยการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ พนักงานที่เป็นคนรุ่นใหม่ และ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ซึ่งมันสามารถตอบสนองด้วยการ ปรับขนาดของระบบอัตโนมัตภายในองค์กร ทำให้สามารถลงทุนกับผู้ขาย RPA รายย่อย เพื่อทำให้สามารถทำการแข่งขันได้ เราลองมาดูการคาดการณ์ในปี 2019 ที่ เขาได้ทำการคาดการณ์ 6 สิ่งสำหรับ RPA ซึ่ง 5 สิ่งนั้นได้เกิดขึ้นจริง และ สิ่งที่ 6 ก็อาจเกิดขึ้นได้จริงเช่นกัน 1. การใช้งาน Attended RPA จะทำให้เร่งการใช้งาน Unattended RPA 2. RPA จะมีความนิยมในภาครัฐทั่วโลก 3. องค์กรที่ใช้ RPA จะได้รับ เวลาในการทำงาน และ พนักงานสำหรับการทำงานที่สำคัญมากขึ้น ทำให้พนักงานมีความสุขมากขึ้นเพราะไม่ต้องทำงานที่ซ้ำ และ และองค์กรณ์ก็ไม่ต้องเสียเงินมากขึ้นเพื่อจะจ้างพนักงานมาทำงานที่ซ้ำเดิมๆ 4. AI จะค่อยๆเป็นกระแสหลัก โดย RPA ก็เป็น