Platform หรือ Product ของ UiPath

Product หลักของทาง Uipath มี 3 ตัวด้วยกัน คือ Studio orchestrator และ Robot เรามาดันว่าเจ้า 3 ตัวนี้มีฟังก์ชั่นที่แตกต่างกันยังไง 1. UiPath Studio  หรือ โปรแกรมในส่วนของผู้ออกแบบโปรเซส หรือ Developer เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบโปรเซสของงาน โดยสามารถใช้งานได้ง่ายมา เพราะใช้ Code แค่นิดเดียว ส่วนมากจะเป็นการ Drag & Drop Activity  หรือการจับเครื่องมือนั้นมาวางในแผ่นงานนั่นเอง  จึงทำให้ตัวโปรแกรมนี้สามารถใช้ได้ในกลุ่มคนที่หลากหลาย ไม่จะเป็นจะต้องเป็น Developer อย่างเดียว แม้แต่คนที่ไม่ค่อยมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ UiPath จึงได้เป็นที่ยอมรับในระดับต้นๆ ของ RPA Software นั่นเอง 2. UiPath Orchestrator เรียกง่ายๆ คือเป็นส่วนที่ควบคุม หรือ เปรียบเหมือนหัวหน้างานนั่นเอง Uipath Orchestrator จะรับตัวโปรเซสที่เราทำเสร็จแล้วใน UiPath Studio มาจัดการต่อโดยจะทำหน้าที่ในการจัดคิวการทำงานของโปรเซส มีส่วนสรุปผลการทำงานเป็น Dashboard ให้เราสามารถจัดการ Robot ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 3. UiPath Robot หรือผู้ปฏิบัติงานของเรานั่นเอง UiPath Robot มีหน้าทีในการนำโปรเซสที่รับมาจาก  Uipath Studio