Powershell ใน Uipath ทำงานยังไงกันน้า (Part 1)

Microsoft PowerShell เป็นเครื่องมือทรงพลังที่ไม่เหมือนใครในโลกของ Microsoft Windows และสามารถใช้ในการควบคุมและกำหนดค่าเกือบทุกด้านของ Windows – หรือสามารถใช้เพื่อทำให้ชิ้นส่วนเล็ก ๆ ของเวิร์กโฟลว์ UiPath เปสามารถทำงานได้อัตโนมัติ PowerShell ใช้สำหรับการเข้าถึงสคริปต์ที่สามารถช่วยลดช่องว่างโดยไม่ต้องพึ่งพากิจกรรมที่กำหนดเองหรือรหัสที่กำหนดเอง ในบทช่วยสอนนี้เราจะดูวิธีการใช้ PowerShell ใน UiPath และทำตามขั้นตอนแรกด้วยกันเพียงแค่เรียกใช้คำสั่งง่ายๆไปจนถึงการใช้สคริปต์ที่สมบูรณ์โดยตรงจากภายใน UiPath และส่งกลับค่าจากสคริปต์เหล่านั้นไปยัง UiPath เราจะเริ่มต้นด้วยบทแนะนำง่าย ๆ ซึ่งจะใช้ประโยชน์จาก command กระบวนการ และใช้มันในบริบทที่แตกต่างกันภายใน UiPath อุปกรณ์ที่ต้องใช้ประกอบการเรียนรู้ – Microsoft Windows system (Windows 7, 8 ,10) with the ability to open either PowerShell or PowerShell Integrated Scripting Environment (ISE) – Ability to set the execution policy (set-executionpolicy) either to unrestricted or bypass. This will require administrative rights.