อยากสร้าง Activity ไว้ใช้งานเองใน UiPath ยากไหมนะ

สำหรับบางท่านที่ใช้ Uipath และอาจมีบาง Process ที่รู้สึกว่าสามารถนำมาทำเป็น Activity เพื่อเอาไว้ใช้งานร่วมกับหลายๆโปรเจคได้ สามารถทำได้โดยการใช้ Visual Studio สำหรับการสร้าง Activity ท่านจะต้องมีความรู้ทางด้านภาษา C# เพื่อใช้ในการสร้างด้วย สิ่งที่ต้องเตรียม คือ Visual Studio Community/Professional/Enterprise 2019 กับการติดตั้ง .NET desktop development  UiPath Studio วิธีการลง UiPath Activity Creator Extension ใน Visual Studio เปิด Visual Studio และ คลิก Extensions > Manage Extensions. ในตัวช่วยสร้างที่ปรากฏขึ้น ให้คลิก Online แล้วค้นหา (Ctrl+E) สำหรับ UiPath ดาวน์โหลดส่วนขยาย UiPath Activity Creator ปิด Visual Studio และเมื่อโปรแกรมติดตั้ง VSIX ปรากฏขึ้น ให้ทำการติดตั้งให้เสร็จสิ้น สำหรับตัวอย่างการสร้าง Activity สามารถทำตามได้ตามวิดีโอด้านล่างนี้ ไม่ยากเลยใช่ไหม กับกสร้าง Activity ไว้ใช้งานเอง ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ : https://docs.uipath.com/developer/docs/using-activity-creator?utm_source=YouTube&utm_medium=Social&utm_campaign=ET20ATC หากท่านมีข้อสงสัย หรือ