ผู้เผยแพร่นวัตกรรมองค์กรของ UIPath ชื่อ Guy Kirkwood  ได้ทำการคาดการณ์ 7 สิ่งที่เกี่ยวกับความก้าวหน้าของ RPA และ AI ว่าในปี 2020 จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เพราะ RPA จะเติบโตขึ้นมาก

อัตราการเติบโตของ RPA จะยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากถูกกระตุ้นด้วยการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ พนักงานที่เป็นคนรุ่นใหม่ และ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ซึ่งมันสามารถตอบสนองด้วยการ ปรับขนาดของระบบอัตโนมัตภายในองค์กร ทำให้สามารถลงทุนกับผู้ขาย RPA รายย่อย เพื่อทำให้สามารถทำการแข่งขันได้

เราลองมาดูการคาดการณ์ในปี 2019 ที่ เขาได้ทำการคาดการณ์ 6 สิ่งสำหรับ RPA ซึ่ง 5 สิ่งนั้นได้เกิดขึ้นจริง และ สิ่งที่ 6 ก็อาจเกิดขึ้นได้จริงเช่นกัน

1. การใช้งาน Attended RPA จะทำให้เร่งการใช้งาน Unattended RPA

2. RPA จะมีความนิยมในภาครัฐทั่วโลก

3. องค์กรที่ใช้ RPA จะได้รับ เวลาในการทำงาน และ พนักงานสำหรับการทำงานที่สำคัญมากขึ้น ทำให้พนักงานมีความสุขมากขึ้นเพราะไม่ต้องทำงานที่ซ้ำ และ และองค์กรณ์ก็ไม่ต้องเสียเงินมากขึ้นเพื่อจะจ้างพนักงานมาทำงานที่ซ้ำเดิมๆ

4. AI จะค่อยๆเป็นกระแสหลัก โดย RPA ก็เป็น Tool ตัวนึงที่อยู่ใน AI เช่นกัน

5.นักวิเคราะห์ยังคงประเมินว่าการเติบโตต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่ในภาคของอุตสาหกรรมการเติบโตของ RPA สูงกว่าการคาดการณ์ในปีที่ผ่านมา

6.ผู้รับเหมาจะตาย หมายถึง อุตสาหกรรมไม่ตาย แต่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะการเอา RPA มาใช้เป็นตัวหลักในองค์กร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้รับเหมาโดยตรง

                และในปี 2020 Guy Kirkwood ได้คาดการณ์ 7 สิ่งเกี่ยวกับ RPA และ AI เอาไว้ดังนี้

1. เนื่องการภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกจะทำให้มีการใช้ระบบอัตโนมัติมากขึ้น

2. RPA จะกลายเป็น Youtube สำหรับระบบอัตโนมัติ หมายถึง RPA จะกลายเป็นแหล่งเก็บข้อมูลสำหรับการทำงานอัตโนมัติ ในลักษณะเดียวกับ Youtube และเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ ทำให้องค์กรสามารถนำฟังก์ชั่นกลับมาใช้ซ้ำได้

3. องค์กรอื่นๆจะนำหุ่นยนต์กลับมาใช้ใหม่

4. นักเรียนที่เข้ามาทำงานจะบังคับให้องค์กรใช้ระบบอัตโนมัติ

5. เราจะยังคงประหลาดใจกับความชาญฉลาดของเครื่องจักรเพราะมีการพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆ

6. RPA จะเป็นหัวข้อในเวทีโลก

7. การรวมกลุ่มระหว่างผู้ขาย RPA และ องค์กรที่ให้บริการอัตโนมัติ จะทำให้ RPA มีความรวดเร็วและการยอมรับที่มากขึ้น

                จากการคาดการณ์เรามาดูกันว่า การเตรียมตัวสำหรับ RPA ในปี 2020  ควรทำอย่างไร

ในอนาคตนั้น RPA และ AI จะเริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้น และมีความก้าวหน้าแบบทวีคูณ การพัฒนากลยุทธ์การแปลงดิจิทัลซึ่งเป็นศูนย์กลางการคิดแบบอัตโนมัตจึงเป็นสิ่งสำคัญ

จากบทความข้างต้นคงพอทำให้รู้ได้ว่า RPA ในปี 2020 นั้นจะมีทิศทางไปในด้านใด ถ้าต้องการอ่านข้อมูลเพิ่มเติม

สามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ : https://www.uipath.com/blog/rpa-predictions-2020

ขอบคุณข้อมูลอ้างอิง และ รูปภาพจากทาง Website UiPath ด้วยจ้า 

ถ้าอยากสอบถามข้อมูลหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ RPA หรือ UiPath สามารถติดต่อเรา GO-RPA ได้เลยจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *