นี่เป็นบทความของ Guy Kirkwood  เขากล่าวเอาไว้ว่า เทคโนโลยี RPA กำลังจะกลายเป็นเรื่องธรรมดาในสำนักงานที่ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น พนักงานมีอิสระในการทำงานมากขึ้น สำหรับในด้านกลยุทธ ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ผลการสำรวจของ Economic Forum พบว่า 65% ของเด้กที่อยู่ในชั้นประถม จะไม่ได้ทำงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน

การวิจัยของ Forrester ได้เปิดเผยว่า  57% ของคนที่ทำงานและเจ้าของธุรกิจเริ่มเห็นประโยชน์และยอมรับ RPA มากขึ้น ผลสำรวจของ Gallup พบว่า 87% ของพนักงานทั่วโลก ไม่ได้ทำงานอย่างเต็มที่และบริษัทต้องเสียค่าจ้างสำหรับส่วนนี้ 52-70 พันล้านปอนด์/ปีของสหราชอนาจักร สาเหตุเกิดจาก พนักงานลาป่วย และ ลาออกมากขึ้น เนื่องจากไม่มีกำลังใจในการทำงาน

หากทุกคนในองค์กรสามารถทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 10 %  ภายใน 1 ปี  บริษัทก็จะได้ผลประโยชน์ที่มากขึ้น ในส่วนนี้ RPA สามารถช่วยได้ จากผลสำรวจผู้บริหารระดับ C และกรรมการอาวุโสที่นำ RPA เข้ามาใช้พบว่า 52% มีผลผลิตที่เพิ่มขึ้น 43%  และในอีก 2 ปีข้างหน้า ประโยชน์ของ RPA จะต้องเพิ่มมากกว่านี้แน่

สำหรับคนทำงานทั่วไปที่ทำและมีความเหนื่อยหน่ายกับงานที่ทำอยู่ บริษัทสามารถนำ RPA เข้ามาช่วยเป็นแรงจุงใจที่จะทำให้พนักงานอยากทำงานมากขึ้น

บริษัทที่ใหญ่ในโลกหรือ PWC ได้กล่าวว่าในอนาคตจะมีการทำงานที่ใช้การวมตัวของAI และ หุ่นยนต์ในปี 2037  จะใช้หุ่นยนต์ 7,000,000 ตำแหน่ง และมีงานให้หุ่นยนต์มากกว่า 200,000 งาน 

ในอนาคตปีต่อๆไปบริษัทสมควรจะมีการฝึกและให้ความรู้พนักงานทางด้าน RPA ให้มากขึ้น เพื่อรองรับกับการเติบโตของธุรกิจและ RPA ในอนาคต

สามารถอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.digitalbullet.in/thoughtleaders/technology/2019/december/digital-bulletin-uipath/software-robots-the-answer-to-a-more-productive-engaged-workforce/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *