มาดูความเปลี่ยนแปลงของบริษัทที่ใช้ Uipath กัน

เราก็คงอยากรู้กันว่าถ้าเราใช้เจ้าตัว Uipath มันมีความแตกต่างกับตอนที่เราไม่ใช้ยังไง มันจะคุ้มค่าไหมถ้าเราเลือกที่จะใช้งาน เรามาดูวิดีโอนี้กัน จากวิดีโอคงจะเห็นได้ว่าเจ้าตัว Uipath ทำให้การทำงานของเรามีความสะดวกมากขึ้น สามารถใช้งานได้กับทุกแผนก เรามาดูกันว่า ผลประโยชน์ทางธุรกิจจากบริษัทที่ใช้ Uipath  เป็นยังไง 1. การประหยัดค่าใช้จ่าย – ในการใช่งานระยะยาวจะมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการจ้างพนักงาน 2. รายได้ของผลผลิต –  มีรายได้ที่มากขึ้น โดยที่ผลผลิตเท่าเดิม 3. การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ –  มีกระบวนการทางธุรกิจที่รวดเร็วมากขึ้น 4. การปรับปรุงคุณภาพ/และความผิดพลาด – ถ้าหุ่นยนต์ทำงานตาม Process ความผิดพลาดจะอยู่ที่ 0% 5.การปฎิบัติตาม – Robot สามาราถทำงานอะไรก็ได้ที่คุณเป็นคนกำหนดให้ 6. ความพึงพอใจของลูกค้า -เพราะมีการทำงานที่เร็วขึ้น จึงทำให้ลูกค้ามีความรู้สึกที่ดีต่องานที่เร็วขึ้น 7.ความยืดหยุ่น – มีความยืดหยุ่นสูง Robotสามารถช่วยให้คุณทำในสิ่งที่คุณต้องการได้  อ้างอิงรูปจาก  : https://bankingblog.accenture.com/benefits-of-robotic-process-automation-extend-beyond-just-cost-savings-for-banks จากภาพนี้เราจะเห็นความแตกต่างระหว่างการใช้มนุษย์ในการทำงาน กับ การใช้ RPA ในการทำงาน คราวนี้ เราคงจะมีคำถามกันว่าเอ้าแล้วแบบนี้คนที่ทำงานอยู่ก่อนทำยังไงถ้ามี RPAเข้ามาแล้วเราก็ตกงานอะสิ คำตอบคือ คุณเข้าใจผิดแล้วหละ คุณก็ยังทำงานอยู่เหมือนเดิม แต่งานที่Robot สามารถทำได้ เราก็ปล่อยให้ Robotทำ แล้วเอาเวลาไปทำอย่างอื่นที่สำคัญกว่า ไม่ได้หมายความว่าคุณจะตกงานนะ แต่หมายความว่าคุณจะเป็นคนทีมาควบคุมเจ้า Robot นี้แทน คุณจะทำงานได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น  เห็นอย่างนี้แล้วสำหรับริษัทที่ตัดสินใจว่าจะลงทุนกับเจ้าตัว