HyperHack – Automation for Good (การแข่งขันทำโปรเจค RPA ของ Uipath)

สำหรับคนที่มีความรู้ทางด้าน Uipath หรือ RPA สามารถนำเสนอโปรเจคที่สนใจและสามารถนำเอาไปใช้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เช่น ทางด้านการแพทย์ การศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชนและภาครัฐ สำหรับการแข่งขันนี้แนะนำสำหรับ ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน RPA นักเรียน หรือ ผู้พัฒนา วิศวะกร และ ใครก็ได้ที่มี idea หรือ มีประสบการณ์ทางด้าน RPA รางวัลที่จะได้สำหรับการแข่งขัน (สำหรับผู้เข้ารอบสุดท้ายเท่านั้น) ผู้ชนะลำดับที่ 1 – $5,000 ผู้ชนะลำดับที่ 2 – $3,000 ผู้ชนะลำดับที่ 3 – $2,000 กำหนดการต่างๆ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 17 พฤษภาคม 2564 วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 – วันสุดท้ายของการนำเสนอแนวคิดต่างๆของโปรเจค วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 – เลือกทีมเข้ารอบสำหรับรอบถัดไป โดยจะแจ้งให้ผู้เข้าแข่งขันทราบ กำหนดการสำหรับผู้เข้ารอบตัดสิน วันที่ 2 มิถุนายน 2564 – การแข่งขันรอบตัดสิน วันที่ 15 มิถุนายน 2564 – ประกาศผลผู้ชนะผ่านงาน DevCon 2021