มาทำความรู้จัก RPA Tools กันเถอะ

จากบทความที่แล้วเราก็ได้รู้กันแล้วว่า RPA คืออะไร ในบทความนี้เราจะทำความรู้จัก RPA Tools กัน  RPA tools  หรือ RPA Software ที่เราจะนำมาสร้าง Process ในการสั่งให้ RPA ทำงานตาม Process ที่เราวางเอาไว้  มีหลากหลายผู้ให้บริการในตลาดที่หน้าสนใจ 3 ผู้ให้บริการหลักๆ ที่เราน่าจะรู้จักกัน คือ UiPath , Blue Prism และ Automation Anywhere   นอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายผู้ให้บริการที่มีความหน้าสนใจ แต่ในบทความนี้ขอกล่าวถึง 3 ผู้ให้บริการนี้                 ก่อนที่เราจะตัดสินใจเลือก RPA tools ซัก 1 ตัวเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะนำไปใช้งานอะไรคุ้มค่าไหม เพราะ RPA tools มีราคาที่สูง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าเราไม่ซื้อ RPA tools เราจะไม่สามารถเรียนรู้การใช้งาน RPA ได้ มีบางผู้ให้บริการที่เปิดให้เราใช้ตัว RPA tools ศึกษาแบบฟรีอยู่เหมือนกัน ซึ่งเราจะมาดูกันว่า มีปัจจัยอะไรบ้างที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกใช้ RPA tools ปัจจัยในการตัดสินใจเลือก RPA tools คือ 1. Technology – RPA Tool ควรจะต้องมีความอิสระ