อยากสร้าง Activity ไว้ใช้งานเองใน UiPath ยากไหมนะ

สำหรับบางท่านที่ใช้ Uipath และอาจมีบาง Process ที่รู้สึกว่าสามารถนำมาทำเป็น Activity เพื่อเอาไว้ใช้งานร่วมกับหลายๆโปรเจคได้ สามารถทำได้โดยการใช้ Visual Studio สำหรับการสร้าง Activity ท่านจะต้องมีความรู้ทางด้านภาษา C# เพื่อใช้ในการสร้างด้วย สิ่งที่ต้องเตรียม คือ Visual Studio Community/Professional/Enterprise 2019 กับการติดตั้ง .NET desktop development  UiPath Studio วิธีการลง UiPath Activity Creator Extension ใน Visual Studio เปิด Visual Studio และ คลิก Extensions > Manage Extensions. ในตัวช่วยสร้างที่ปรากฏขึ้น ให้คลิก Online แล้วค้นหา (Ctrl+E) สำหรับ UiPath ดาวน์โหลดส่วนขยาย UiPath Activity Creator ปิด Visual Studio และเมื่อโปรแกรมติดตั้ง VSIX ปรากฏขึ้น ให้ทำการติดตั้งให้เสร็จสิ้น สำหรับตัวอย่างการสร้าง Activity สามารถทำตามได้ตามวิดีโอด้านล่างนี้ ไม่ยากเลยใช่ไหม กับกสร้าง Activity ไว้ใช้งานเอง ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ : https://docs.uipath.com/developer/docs/using-activity-creator?utm_source=YouTube&utm_medium=Social&utm_campaign=ET20ATC หากท่านมีข้อสงสัย หรือ

UiPath 2022.1 Monthly Update

Task Capture ในส่วนของตัว Task Capture นั้นทางทีมได้ทำการเพิ่มการบันทึกการกระทำ หรือ การ Recorder นั่นเอง และ เพิ่ม Extensions ที่จะทำให้การปรับแต่ง Selector ได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น ตอนนี้คุณสามารถเลือกคุณภาพของ Selector ในไฟล์ .XAML และการตั้งค่านี้จะมีการส่งผลต่อ Uipath Studio และ Uipath Studio X ซึ่งจะมี Mode ไห้เลือกทั้งหมด 3 Mode หลัก และมี Custom ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งเองได้ BPMN elements support ทีมงานที่สร้าง Task Capture ได้มีการสร้าง BPMN ซึ่งในส่วนนี้จะสนับสนุนการทำงานขององค์กร ซึ่ง Flow ที่สร้างอัตโนมัติโดย Uipath ซึ่งท่านสามารถใช้งานได้โดยการโหลด 2021.1 Task Capture Preview version มาใช้ UiPath Process Mining ในเดือนนี้ ทีมงานได้เพิ่ม Discovery Accelerator for Order-to-Cash (O2C) Discovery Accelerator สำหรับ O2C