บล็อกโพสต์นี้จะแนะนำคุณเรื่องการปรับใช้ซอฟต์แวร์ UiPath Robotic Processing Automation (RPA) บน AWS ซอฟต์แวร์ RPA ใช้อินเทอร์เฟซผู้ใช้เพื่อจับข้อมูลและจัดการแอปพลิเคชันเช่นเดียวกับมนุษย์ มันทำงานเป็นหุ่นยนต์ซอฟต์แวร์เพื่อตีความและกระตุ้นการตอบสนองตลอดจนสื่อสารกับระบบอื่น ๆ เพื่อทำงานซ้ำ ๆ

เกี่ยวกับ Software UiPath

ผลิตภัณฑ์หลักของUiPath คือ UiPath Studio และ UiPath Robot ที่คุณสามารถรัน Robot บนเครื่องของคุณเองได้ และ UiPath Orchestrator ที่เชื่อมต่อกับ Web server, SQL Server และ Internet Server(Elasticsearch) คุณสามารถใช้การปรับใช้เป็นแบบ Stand Alone หรือ หรือเป็นแบบ Multi-node ขึ้นอยู่กับความจุของภาระงานและข้อกำหนดความพร้อมใช้งาน

UiPath บน AWS

 • UiPath Studio จำเป็นสำหรับงานออกแบบระบบอัตโนมัติและทำงานบนเครื่องเดียว คุณสามารถปรับใช้กับ Amazon EC2
 • UiPath Robots จำเป็นสำหรับงานอัตโนมัติทำงานบนเครื่องเดียวและปรับขนาดตามปริมาณงานทางธุรกิจ คุณปรับใช้กับ Amazon EC2 และปรับขนาดด้วย Amazon EC2 Auto Scaling
 • UiPath Orchestrator จำเป็นสำหรับงานการดูแลระบบอัตโนมัติและมีส่วนประกอบเชิงตรรกะสามตัวที่ทำงานบนเครื่องหลายเครื่อง คุณปรับใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์กับ Amazon EC2, SQL Server พร้อม Amazon RDS และ Indexer Server ด้วย Amazon Elasticsearch Service สำหรับการปรับใช้ Multi-Node คุณปรับใช้โปรแกรมเสริมความพร้อมใช้งานสูงกับ Amazon EC2

สถาปัตยกรรมของ UiPath Enterprise RPA Platform บน AWS มีลักษณะดังแผนภาพต่อไปนี้:

ด้วยการปรับใช้ UiPath Enterprise RPA Platform บน AWS คุณสามารถตั้งค่าใช้งานและปรับขนาดปริมาณงานได้ สิ่งนี้ควบคุมต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้เป็นไปตามปริมาณงานอัตโนมัติของกระบวนการ

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • AWS account
 • AWS resources
 • โปรแกรม UiPath Enterprise RPA Platform
 • ความรู้เรื่อง Amazon EC2, EC2 Auto Scaling, Amazon RDS, Amazon Elasticsearch Service.
 • ความรู้เรื่อง Set up Windows Server, IIS, SQL Server, Elasticsearch.
 • ความรู้เรื่อง Redis Enterprise to set up High Availability Add-on.
 • ความรู้เรื่อง UiPath Studio, UiPath Robot, UiPath Orchestrator.

วิธีการ Deploy บน UiPath Studio

1. ดาวน์โหลด UiPath Enterprise RPA Platform UiPath Studio รวมอยู่ในแพ็คเกจการติดตั้ง

2. เปิดใช้อินสแตนซ์ EC2 ด้วย Amazon Machine Image (AMI) ที่ใช้ Windows OS ซึ่งตรงตามข้อกำหนดฮาร์ดแวร์ UiPath Studio และข้อกำหนดซอฟต์แวร์

3. ติดตั้งซอฟต์แวร์ UiPath Studio สำหรับขั้นตอนการติดตั้ง UiPath Studio ให้อ่าน UiPath Studio Guide

คุณสามารถเลือกที่จะบันทึกการติดตั้งและงานกำหนดค่าล่วงหน้าที่เสร็จสมบูรณ์สำหรับ UiPath Studio เป็น Amazon Machine Image (AMI) ที่กำหนดเองได้ จากนั้นคุณสามารถเปิดอินสแตนซ์ UiPath Studio เพิ่มเติมจาก AMI นี้ สำหรับรายละเอียดโปรดไปที่เรียกใช้อินสแตนซ์ EC2 จากบทช่วยสอน AMI ที่กำหนดเอง

วิธีการ Deploy บน UiPath Robot

หุ่นยนต์ UiPath แต่ละตัวใช้เครื่องเดียวกับ Amazon EC2 Amazon EC2 Auto Scaling ช่วยให้คุณเพิ่มหรือลบ Robot เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานอัตโนมัติตามความต้องการ

 1. ดาวน์โหลด UiPath Enterprise RPA Platform UiPath Robot รวมอยู่ในแพ็คเกจการติดตั้ง
 2. เปิดใช้อินสแตนซ์ EC2 ด้วย Amazon Machine Image (AMI) ที่ใช้ Windows OS ซึ่งตรงตามข้อกำหนดฮาร์ดแวร์ UiPath Robot และข้อกำหนดซอฟต์แวร์
 3. ติดตั้งแอปพลิเคชันทางธุรกิจ (Microsoft Office, SAP ฯลฯ ) ที่จำเป็นสำหรับกระบวนการทางธุรกิจของคุณ หรือเลือกแอปพลิเคชันธุรกิจ AMI จาก AWS Marketplace
 4. ติดตั้งซอฟต์แวร์ UiPath Robot

คุณสามารถเลือกที่จะบันทึกการติดตั้งและงานกำหนดค่าล่วงหน้าที่เสร็จสมบูรณ์สำหรับ UiPath Robot เป็น Amazon Machine Image (AMI) ที่กำหนดเองได้ จากนั้นคุณสามารถสร้างเทมเพลต Launch พร้อมข้อมูลการกำหนดค่าอินสแตนซ์ ด้วยเทมเพลตการเปิดตัวคุณสามารถสร้างกลุ่ม Auto Scaling จากเทมเพลตการเปิดตัวและปรับขนาดหุ่นยนต์ได้

การปรับขนาดความจุของ Robot

Amazon EC2 Auto Scaling ช่วยให้คุณใช้นโยบายการปรับขนาดเพื่อปรับขนาดความสามารถในการประมวลผลตามการใช้ทรัพยากร ด้วยการตรวจสอบคิวกระบวนการและสร้างนโยบายการปรับขนาดที่กำหนดเอง UiPath Robot สามารถปรับขนาดโดยอัตโนมัติตามปริมาณงาน

การใช้ Robot Logs

UiPath Robot สร้างบันทึกการวินิจฉัยและการดำเนินการหลายรายการ Amazon CloudWatch มีการรวบรวมบันทึกการจัดเก็บและการวิเคราะห์และช่วยให้สามารถมองเห็นงาน Robot และระบบอัตโนมัติได้อย่างสมบูรณ์ สำหรับการตั้งค่าตัวแทน CloudWatch บน Robot ให้ตรวจสอบการเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว: เปิดใช้งานอินสแตนซ์ Amazon EC2 ของคุณที่เรียกใช้ Windows Server เพื่อส่งบันทึกไปยัง CloudWatch Logs

การติดตามและตรวจสอบระบบอัติโนมัติ

UiPath Robot ใช้อินเทอร์เฟซผู้ใช้เพื่อเก็บข้อมูลและจัดการแอปพลิเคชัน เมื่อ UiPath Robot ทำงานสิ่งสำคัญคือต้องจับภาพหน้าจอการประมวลผลเพื่อแก้ไขปัญหาและตรวจสอบการใช้งาน กิจกรรมการจับภาพหน้าจอนี้สามารถรวมเข้ากับกระบวนการร่วมกับ UiPath Studio

Amazon S3 ให้พื้นที่จัดเก็บที่คุ้มค่าสำหรับการเก็บบันทึก Robot และการจับภาพหน้าจอการประมวลผล การจัดการอายุการใช้งานออบเจ็กต์ของ Amazon S3 จะทำการเปลี่ยนระหว่างคลาสพื้นที่จัดเก็บต่างๆโดยอัตโนมัติและช่วยคุณจัดการภาพหน้าจอเพื่อให้จัดเก็บอย่างคุ้มค่าตลอดอายุการใช้งาน

วิธีการ Deploy UiPath Orchestrator

แพลตฟอร์มเซิร์ฟเวอร์ UiPath Orchestrator มีส่วนประกอบ Logic จำนวนมากโดยจัดกลุ่มเป็นสาม layer:

 • presentation layer
 • web service layer
 • persistence layer

Application layerและ Web service layer ถูกรวมไว้ในเว็บไซต์ ASP.NET persistence layerประกอบด้วย SQL Server และ Elasticsearch มีองค์ประกอบการปรับใช้สามแบบที่ต้องตั้งค่า:

 • web application
 • SQL Server
 • Elasticsearch

Web Server, SQL Server และ Elasticsearch Server ต้องการสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันหลายแบบ ต้องตรวจสอบข้อกำหนดฮาร์ดแวร์และข้อกำหนดซอฟต์แวร์สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

หมายเหตุ: ตั้งค่าสภาพแวดล้อม Web Server, SQL Server, Elasticsearch Server ก่อนรันการติดตั้ง UiPath Enterprise Platform

ตั้งค่าเว็บเซิร์ฟเวอร์ด้วย Amazon EC2

UiPath Orchestrator Web Server ปรับใช้บน Windows Server ที่มี IIS 7.5 หรือใหม่กว่าสำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบข้อกำหนดของซอฟต์แวร์

AWS มี AMI ต่างๆสำหรับ Windows Server ที่สามารถช่วยคุณตั้งค่าสภาพแวดล้อมที่จำเป็นสำหรับเว็บเซิร์ฟเวอร์สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบข้อกำหนดของซอฟต์แวร์

Microsoft Windows Server 2019 Base AMI มีข้อกำหนดเบื้องต้นส่วนใหญ่สำหรับการติดตั้งยกเว้นคุณลักษณะบางอย่างของ Web Server (IIS) ที่จะเปิดใช้งาน สำหรับขั้นตอนการกำหนดค่าให้ตรวจสอบบทบาทและคุณลักษณะของเซิร์ฟเวอร์

ควรใส่เว็บเซิร์ฟเวอร์ในเครือข่ายย่อยที่ถูกต้อง (สาธารณะหรือส่วนตัว) และมีกลุ่มความปลอดภัยที่เหมาะสม (การเยี่ยมชม HTTPS) ตามข้อกำหนดทางธุรกิจ ตรวจสอบอนุญาตให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ EC2 บน HTTP หรือ HTTPS

ตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ SQL ด้วย Amazon RDS

Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) ให้บริการฐานข้อมูลที่มีการจัดการแก่คุณ ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้งคุณสามารถตั้งค่าใช้งานและปรับขนาดฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ใน AWS Cloud ได้

Amazon RDS รองรับ SQL Server Engine สำหรับ UiPath Orchestrator รองรับทั้ง Standard Edition และ Enterprise Edition สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบข้อกำหนดของซอฟต์แวร์

Amazon RDS สามารถตั้งค่าได้ในหลายโซนที่พร้อมใช้งานเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับความพร้อมใช้งานสูง

UiPath Orchestrator สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Amazon RDS ที่สร้างขึ้นด้วย SQL Server Authentication

ตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ Elasticsearch ด้วย Amazon Elasticsearch Service (Amazon ES)

Amazon ES เป็นบริการที่มีการจัดการเต็มรูปแบบเพื่อให้คุณปรับใช้รักษาความปลอดภัยและใช้งาน Elasticsearch ได้ตามขนาดโดยไม่ต้องเสียเวลา

Elasticsearch Service ให้ ELS stack ที่มีการจัดการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายล่วงหน้าหรือข้อกำหนดในการใช้งานและไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ข้อความทั้งหมดที่บันทึกโดย UiPath Robots จะถูกส่งผ่านปลายทาง Logging REST ไปยัง Indexer Server ซึ่งจะถูกจัดทำIndex สำหรับการใช้งานในอนาคต

ติดตั้ง UiPath Orchestrator บน Web Server

หลังจากสภาพแวดล้อม Web Server, SQL Server, Elasticsearch Server พร้อมแล้วให้ดาวน์โหลด UiPath Enterprise RPA Platform และติดตั้งบนเว็บเซิร์ฟเวอร์

UiPath Enterprise Platform จะแนะนำคุณในการกำหนดค่าและตั้งค่าแต่ละสภาพแวดล้อมรวมถึงการเชื่อมต่อกับ SQL Server และการกำหนดค่า URL ของ Elasticsearch API

หลังจากที่คุณตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์ UiPath Orchestrator Portal จะพร้อมให้คุณเยี่ยมชมและจัดการกระบวนการงานและRobot

ตั้งค่า Orchestrator High Availability Architecture

Orchestrator หนึ่งตัวสามารถจัดการกับ Robot จำนวนมากในการกำหนดค่าทั่วไป แต่ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ทำงานบนเซิร์ฟเวอร์เดียวจะเสี่ยงต่อความล้มเหลวหากเกิดอะไรขึ้นกับเซิร์ฟเวอร์นั้น

โปรแกรมเสริม High Availability (HAA) ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มเซิร์ฟเวอร์ Orchestrator ตัวที่สองให้กับสภาพแวดล้อมของคุณซึ่งโดยทั่วไปจะซิงโครไนซ์กับเซิร์ฟเวอร์แรกอย่างสมบูรณ์

ในการตั้งค่าการปรับใช้ multi-node ให้เปิดใช้อินสแตนซ์ Amazon EC2 ด้วย Amazon Machine Image (AMI) บน Linux OS ที่ตรงตามข้อกำหนดฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ HAA ทำตามคู่มือการติดตั้งเพื่อตั้งค่า HAA

Elastic Load Balancing กระจายการรับส่งข้อมูลแอปพลิเคชันขาเข้าไปยังเป้าหมายต่างๆ ควรตั้งค่า Network Load Balancer เพื่อให้ Robots สื่อสารกับ Orchestrators แบบ multi-node

สรุป

ในโพสต์นี้ฉันจะแสดงวิธีปรับใช้ UiPath Enterprise RPA Platform บน AWS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้กระบวนการทางธุรกิจของคุณเป็นไปโดยอัตโนมัติ AWS Managed Services เช่น Amazon EC2, Amazon RDS และ Amazon Elasticsearch Service ช่วยคุณตั้งค่าสภาพแวดล้อมที่มีความพร้อมใช้งานสูง ซึ่งจะช่วยลดความพยายามในการบำรุงรักษาของบริการbackendรวมถึงการปรับขนาดความสามารถของ Orchestrator Amazon EC2 Auto Scaling ช่วยให้คุณเพิ่มหรือลบโรบ็อตเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานอัตโนมัติตามความต้องการ

ขอบคุณ Reference ของเว็บ : https://idk.dev/field-notes-deploying-uipath-rpa-software-on-aws/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *